پروژه بتن کامل523 صفحه واحد بندرانزلی - وبسایت شخصی سهند مردی
خانه » پروژه » پروژه بتن » پروژه بتن کامل۵۲۳ صفحه واحد بندرانزلی
پروژه بتن کامل۵۲۳ صفحه واحد بندرانزلی

پروژه بتن کامل۵۲۳ صفحه واحد بندرانزلی

پروژه بتن کامل۵۲۳ صفحه دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد بندر انزلی

پایان نامه ی درس سازه های بتنی
( مقطع کارشناسی )
تهیه کنندگان :
میر صادق طیبی
جمشید عاقل مسجدی
استاد راهنما :
دکتر رنجبر
تابستان ۸۵
روزگاری پا به این مکتب نهادیم و سختی ها را به جان خریدیم تا با شیرینی عسل محبت دوستان ، زندگی کردن در جمعی را
بیاموزیم که جدایی از آن برایمان از هر سختی ، سخت تر شد. سالها گذشت و آن چنان به هم عادت کردیم که یادمان رفت
باید روزی از هم جدا شویم . ثمره این سالها خاطره هایی است که هرگز از یادمان بیرون نخواهد رفت. و آنگاه خواستیم بسازیم
پس ساختیم، برای ساختن نیاز به آن بود که بیاموزیم پس آموختیم، برای آموختن نیاز به راهنما و استاد داشتیم که تجربه
شما به یاریمان آمد.
جناب آقای دکتر رنجبر
یادگار شما کوله بار علمی است که به دوش خواهیم کشید.
به امید این که این خط سیاه تنها یادگارمان نباشد.
چکیده ی پایان نامه :
در این پایان نامه همانطور که از نامش پیداست به بررسی ، تحلیل و طراحی یک سازه ی بتنی پرداخته ای م و در آن مراحلی
که یک مهندس عمران می بایست طی کند تا یک سازه ، روی یک زمین با کاربری مسکونی واقع در استان تهران (شهر تهران)
طراحی گردد نشان داده شده است .
این مراحل شامل بارگذاری ، طراحی سقف و پلکان ، طراحی مقدماتی تیر و ستونهای کل ساختمان ، طراحی و تحلیل
رایانه ای سازه ، طراحی نهایی قاب مذکور ، طراحی دیوار برشی و سرانجام طراحی پی سازه می باشد .
همچنین نقشه های معماری سازه بطور کامل به این پایان نامه ضمیمه شده است.
فهرست مطالب
فصل اول معرفی پروژه ………………………………………………………………………………. ۱
فصل دوم بارگذاری …………………………………………………………………………………. ۲
بارگذاری ثقلی ۲
بارگذاری پله ۹
وزن تیغه ها ۱۲
بار ثقلی تیرها ۱۴
بار ثقلی ستونها ۲۳
جداول بارهای ثقلی نهایی ۵۲
بارگذاری زلزله ۵۳
توزیع نیروی زلزله در طبقات ۵۶
توزیع نیروی زلزله بین قابها ۵۷
وزن طبقات ۵۸
مرکز جرم و مرکز سختی ۶۰
ضریب اطمینان در مقابل واژگونی ۶۵
بار برف ۶۷
فصل سوم سقف ها ……………………………………………………………………………… ۶۸
طراحی سقف پارکینگ بصورت تیرچه و بلوک ۶۸
طراحی سقف پارکینگ بصورت دال دو طرفه ۷۶
فصل چهارم پلکان ……………………………………………………………………………. ۸۵
طراحی پلکان ۸۵
فصل پنجم تحلیل تقریبی سیستم های ساختمانی …………………………………………………. ۹۰
تحلیل تقریبی قاب های خمشی برای بارهای جانبی به روش پرتال ۹۰
تحلیل تقریبی قابهای خمشی برای بارهای بارهای قائم ۱۰۲
جداول لنگرها و برشهای تیرها ۱۰۴
لنگر های انتقال یافته به ستونها ۱۱۵
تعیین نیروهای ستونها ۱۴۴
جداول لنگرها و نیروهای محوری ستونها ۱۴۵
فصل ششم تحلیل تقریبی تیرها …………………………………………………………… ۱۷۴
فصل هفتم تحلیل تقریبی ستونها ………………………………………………………… ۲۰۸
فصل هشتم تحلیل کامپیوتری …………………………………………………………. ۲۶۵
نمودارهای پوش لنگر و برش ۲۶۶
فصل نهم طراحی دقیق تیرها ……………………………………………………….. ۳۳۴
فصل دهم طراحی دقیق ستونها ………………………………………………….. ۳۸۳
فصل یازدهم طراحی پی …………………………………………………….. ۵۱۰
بصورت دستی ۵۱۱ E طراحی پی قاب
ETABS پیوست ۱ : خروجی های گرافیکی سازه به وسیله ی نرم افزار
ETABS پیوست ۲ : اطلاعات ورودی برای طراحی سازه به وسیله ی نرم افزار
ETABS پیوست ۳ : نتایج حاصل از تحلیل سازه به وسیله ی نرم افزار
برای طراحی سازه ETABS پیوست ۴ : خروجی های نرم افزار
برای طراحی دیوار برشی ETABS پیوست ۵ : خروجی های نرم افزار
SAFEُُُ پیوست ۶ : خروجی های گرافیکی مربوط به تنش مجاز خاک به وسیله ی نرم افزار
SAFEُُُ پیوست ۷ : اطلاعات ورودی برای طراحی پی به وسیله ی نرم افزار
SAFEُُُ پیوست ۸ : نتایج حاصل از تحلیل پی به وسیله ی نرم افزار
برای طراحی پی SAFEُُُ پیوست ۹ : خروجی های نرم افزار
پیوست ۱۰ : نقشه های معماری سازه
پیوست ۱۱ : نقشه های اجرائی سازه

معرفی پروژه
• ساختمان مورد نظر کاربری مسکونی دارد .
• ساختمان دارای ۷ طبقه است که دو ظبقه ی آن شامل زیرزمین و پارکینگ می باشد و پنج طبقه ی آن
مسکونی می باشد که در هر طبقه سه واحد در نظر گرفته شده است .
• ارتفاع سقف طبقات ۳,۰۶ متر و ارتفاع سقف پارکینگ و زیرزمین ۲,۷۰ متر می باشد .
و قاب ساختمانی X • ساختمان این پروژه دارای دو سیستم قاب خمشی بتنی متوسط در هت
می باشد . Y مختلط(قاب خمشی + دیوار برشی ) در جهت
• ساختمان مورد نظر در شهرستان تهران واقع شده است .
۶۰ درصد مساحت زمین به عنوان زیر بنا استفاده شد . •
• برای بارگذاری جانبی از آیین نامه ۲۸۰۰ ( ویرایش سوم ) و بارگذاری ثقلی مبحث ۶ مقررات ملی
ساختمان استفاده شده است .
• چون در اطراف زیرزمین امکان رانش خاک وجود دارد لذا در پیرامون زیرزمین از دیوار حایل استفاده شده
است .
بصورت متقارن طراحی شده است . Fو A ودر دو قاب Y • دیوار برشی در جهت
• سیستم سقف طبقات از نوع دال بتن آرمه می باشد که به صورت دال دوطرفه طراحی شده است .

برای دانلود این پروژه بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

دانلود پروژه بتن کامل

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی